Vällingby Allé

Vällingby Allé

Husresning, stomkomplettering, tak, rumsbildning Och dubbling

Verksamhetsgren: Byggverksamhet
Marknadssegment: Villor
Start: 2016

Uppdrag: Totalentreprenör för byggnation
Kund: Åke Sundvall AB
Kontraktsumma: 11,5 miljoner
Plats: Vällingby
Projektstatus: Kommande