Kvalité och miljö

TPF Bygg arbetar aktivt för att företagets verksamhet ska bidra till en hållbar framtid. Väl utarbetade rutiner ger högsta kvalitet i företagets olika projekt, minskar verksamhetens miljöpåverkan och genererar en god arbetsmiljö. På detta sätt inte bara uppfyller vi våra kunders krav, vi överträffar dem!

God planering ger uppskattade resultat

Många års erfarenhet av avancerade byggprojekt har gett TPF Bygg gedigen kunskap om att planera och utför arbeten. Genom att upprätta egenkontroller och checklistor för varje projekt ser vi till att alla moment är utförda korrekt och i tid. Att förutse och undvika komplikationer är självklarheter för företagets kompetenta personal.

Värnar om miljön

Att i den vardagliga verksamheten och i enskilda projekt arbeta för att minska företagets miljöpåverkan är både inspirerande och lönsamt. Vi källsorterar vårt byggmaterial, använder förbrukningsvaror sparsamt, väljer bästa möjliga transport för tjänsteresor och varuleveranser samt köper in material som medför så liten belastning på miljön som möjligt. Det leder till att både förtagets och naturens resurser räcker längre.

Att växa med företaget

TPF Byggs största tillgång är företagets anställda. Genom att erbjuda personalen fortbildning, samt informera om säkerhetsfrågor och hur de anställda kan undvika arbetsrelaterade sjukdomar, stärker vi var medarbetare och företagets samlade kompetens.

Ett ledningssystem tar form

TPF Bygg är under kraftig expansion, och vi arbetar med att utveckla våra nuvarande rutiner genom att utforma ett ledningssystem för kvalitet och miljö.

Vänligen kontakta Gianni Öberg, om du veta mer om TPF Byggs policyer för kvalitet, miljö och arbetsmiljö.