Skutvikshagen

Skutvikshagen

Totalentreprenad, projektering, stomkomplettering, och leverans samt montering av komplett trästomme på terrassen

Verksamhetsgren: Nyproduktion
Marknadssegment: Bostäder
Start: 2014 Färdigställt: 2017
Uppdrag: Totalentreprenör för byggnation
Kund: Småa AB
Kontraktsumma: 4,7 miljoner
Plats: Vaxholm