Sörgårdsängen

Projektstatus: Avslutad

Projektering, ställning, husresning, stomkomplettering, puts,


Verksamhetsgren: Byggverksamhet
Marknadssegment: Bostäder
Start: 2015
Uppdrag: Totalentreprenör för byggnation
Kund: Småa AB
Kontraktsumma: 14 miljoner
Plats: Nacka kommun
Projektstatus: Avslutat


Tillbaka