Trapphuset

Trapphuset

Projektering och utförande av tak entreprenad till Wäst bygg AB

Verksamhetsgren: Byggverksamhet
Marknadssegment: Bostäder
Start: 2016
Uppdrag: Totalentreprenör för tak entreprenad
Kund: Wästbygg AB
Kontraktsumma:
Plats: Sollentuna kommun
Projektstatus:Kommande